image002.gif                    image004.jpg

Informacje

Regulamin

Instrukcje

Licencje

Kontakt

 

Regulamin Użytkownika MSDN AA

(każdy użytkownik zatwierdza ten dokument w języku angielskim, przed pobraniem klucza produktu)

Wydział, którego jest Pan/Pani studentem, posiada autoryzację na dostarczenie Panu/Pani jako użytkownikowi MSDN AA, oprogramowania do instalacji na komputerze osobistym. Aby być w zgodzie z wymaganiami programu MSDN AA, musi Pan/Pani postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami oraz postanowieniami licencji dla końcowego użytkownika MSDN AA (pełny tekst licencji: plik *.pdf do pobrania) wraz z poprawkami do tej licencji (plik *.pdf do pobrania) i warunkami stawianymi przez Uczelnię (procedura uzyskania dostępu do oprogramowania plik *.pdf do pobrania).

Administrator licencji MSDN AA na Państwa Uczelni jest odpowiedzialny za prowadzenie listy studentów (użytkowników licencji) i zapewnienie postępowania zgodnego z zasadami programu przez wszystkich użytkowników, włącznie ze studentami i administratorami pracowni komputerowych.

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi programu na stronach Uczelni lub bezpośrednio pod adresem www.msdnaa.net.

Poprzez instalację, czyli użycie produktu zgadzają się Państwo z postanowieniami licencji dla końcowego użytkownika wraz ze wszystkimi wprowadzonymi do niej zmianami. Jeśli nie zgadzają się Państwo z wymaganiami licencji, prosimy nie instalować oraz nie używać programów.

Wskazówki instalacyjne

Państwa Wydział może zapewnić dostęp do serwera z możliwością pobrania oprogramowania lub wykonać do 50 kopii nośnika, które będą wypożyczane w celu instalacji na komputerach użytkowników (to drugie rozwiązanie jest stosowane w WSH w przypadku polskich wersji językowych). Oprogramowanie, skopiowane w celu wypożyczenia, jest kompletną wersją instalacyjną, zawierającą adnotacje na temat ochrony praw autorskich. Aby z niego korzystać, muszą Państwo być zapisani na jeden z przedmiotów z listy opublikowanej na stronach Uczelni. Studenci, którzy nie uczęszczają na zajęcia z tych przedmiotów, nie mogą uczestniczyć w programie (instalować oprogramowania). Nie można wykonywać kopii wypożyczonego oprogramowania oraz przekazywać innym użytkownikom, nawet jeżeli są to studenci tej samej grupy. Inni uprawnieni studenci muszą uzyskać dostęp do oprogramowania poprzez stronę MSDN AA lub osobiście wypożyczyć nośnik do instalacji.

Według zasad instalacji produktu potrzebują Państwo Klucza Produktu, który będzie przydzielany jedynie do autoryzowanego oprogramowania. Nie można ujawniać Klucza Produktu osobom trzecim. Administrator licencji MSDN AA przygotuje oprogramowanie do pobrania lub wypożyczenia i udostępni na życzenie firmy Microsoft szczegółową listę użytkowników licencji MSDN AA na Uczelni.

Użyteczne wskazówki

Mogą Państwo używać oprogramowania w celach niekomercyjnych - do nauki, badań, kreowania i testowania projektów w ramach studiów na Uczelni oraz realizowania innych osobistych projektów edukacyjnych. Nie można używać oprogramowania do realizacji komercyjnych projektów, włączając w to tworzenie oprogramowania dla celów zarobkowych. Kiedy nie są Państwo już studentami Wydziału, który jest użytkownikiem licencji MSDN AA, nie mogą już Państwo otrzymywać uaktualnień oprogramowania, aczkolwiek mogą Państwo używać oprogramowanie zainstalowane na swoim komputerze - pod warunkiem zachowania zasad przewidzianych w programie.

Jeżeli naruszą Państwo warunki licencji MSDN AA, Administrator będzie żądał usunięcia oprogramowania z Państwa komputera. Nieautoryzowane kopiowanie i rozpowszechnianie oprogramowania oraz nieprzestrzeganie warunków zawartych w licencji MSDN AA jest zagrożone surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi, z pozbawianiem wolności do 5 lat włącznie (według prawa obowiązującego w Polsce).